ÁSzF és Adatvédelmi nyilatkozat

ÁSzF és Adatvédelmi nyilatkozat

ÜDVÖZÖLJÜK AZ SMILING FREELY WEBOLDALÁN. (https://smilingfreely.com)

Azzal, hogy belépett a www.smilingfreely.com  oldalára, vagy al-domainjére, elfogadta az alábbi feltételeket:

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a  www.smilingfreely.com  weboldalán (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének és használatának feltételeit.

A Látogató a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

– Az ÁSzF szerződés nyelve magyar.

– Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

– Az ÁSzF nem vonatkoznak a www.smilingfreely.com weboldalon keresztül elért más weboldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől.

SZERZŐI JOGOK

A Z-Co. Media fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.smilingfreely.com domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domain névre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató és a honlap adatbázisának listázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A portálon található tartalom a www.smilingfreely.com és a Z-Co. Media szellemi tulajdona. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A honlap tulajdonosa fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A honlap tulajdonosának előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a bejegyzések, cikkek videók formai egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy video anyag.) feldolgozása és értékesítése.

A weboldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A www.smilingfreely.com  tartalma, oldalai teljes egészében, a hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon „újra közölni” vagy video tartalmat vetíteni tilos.

A website-ról értesüléseket (!) átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt és az eredeti cikk szellemiségét, valamint a lapra utaló egyértelmű hivatkozást (forrás pontos megjelölése) minden közlésnél feltünteti.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A www.smilingfreely.com  követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Az oldal pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

2. A SZOLGÁLTATÓ

Z-Co. Media Online Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű TársaságAdószáma: 23087024-2-43 Cégjegyzék száma: 01-09- 201712
Székhely: 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 62. földszint 2.
Levelezési Cím: 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 62. földszint 2.
E-mail cím: admin@z-co.media

 3. ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS

Szolgáltató híreket állít elő, és más, vele kapcsolatban álló hírportálok cikkeit jeleníti meg. Az olvasóiról adatokat nem gyűjt, személyes adatokat nem kezel.

Szolgáltató az adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek a legteljesebb mértékben eleget téve az alábbiak szerint kezeli.

A Weboldal és az üzemeltető az oldal használatához nem kér személyes adatokat, ezért azok megadása minden esetben önkéntes. A weboldalon önállóan megadott telefonszámot, e-mail címet nem tárolja, csak a felhasználó kérdéseire válaszol, a felhasználó által megjelölt módon. Nem küld hírlevelet, a felhasználók önszántóból megadott adatait nem tárolj, és nem adja át harmadik félnek ( magán-, és/vagy jogi személynek).

A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A szolgáltató az önállóan megadott személyes adatokat a válaszadásig bizalmasan kezeli, és nem tárolja. A weboldal tulajdonosa megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

A Szolgáltatás igénybevételével Olvasó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Olvasó által önként közölt és feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között válaszadásig külön díj fizetése nélkül, válaszadásra felhasználhatja.

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató által üzemeltetett portál biztonsági foka BIZTONSÁGOS, megfelelő tanúsítvánnyal is rendelkezik (SSL), használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: mindig használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

Sütik (Cookie) használata:

Más weboldalakhoz hasonlóan az portál is használja azon szokásos technológiát, amelyet sütinek (cookie) hívnak, valamint web szerver technikai naplófájlokat, annak érdekében, hogy információt szerezzen be arról, hogy az érintettek hogyan használják a Weboldalt.

A sütik és a web szerver log fájlok használata lehetővé teszi a portál számára, hogy a Weboldal látogatottságát ellenőrizze és a Weboldal tartalmát az Ön személyes igényeihez igazítsa.

A süti egy kisméretű információcsomag (fájl), amely gyakran egy anonimizált egyedi azonosítót hordoz. Amikor meglátogat egy weboldalt, a weboldal a számítógépének az engedélyét kéri, hogy ezt a fájlt az Ön számítógépe merevlemezének egy olyan részén tárolja, amely kifejezetten a sütik tárolására szolgál.

Minden egyes weboldal, amelyet meglátogat tud sütit küldeni a számítógépére, amennyiben az Ön által használt böngésző beállítása ezt engedélyezi. Az Ön adatainak védelme érdekében azonban az Ön böngészője az adott weboldalnak kizárólag azt engedélyezi, hogy ahhoz a sütihez férjen hozzá, amelyet az adott weboldal küldött a számítógépének, azaz egy weboldal a más weboldalak által küldött sütikhez nem fér hozzá. A böngészők általában úgy vannak beállítva, hogy fogadják a sütiket.

Amennyiben azonban Ön nem kíván sütiket fogadni, beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy az elutasítsa a sütik fogadását. Ebben az esetben elképzelhető, hogy a Weboldal néhány eleme nem fog hatékonyan működni, mikor Ön böngészi a Weboldalt. A sütik nem tudnak más információt nyerni a számítógépének merevlemezéről és nem hordoznak vírusokat.

Budapest, 2019.július 10.