Gyakornoki pályázat

Az SF Egészségügyi és Szolgáltató Bt. 2018. szeptember 27-én kérelmet nyújtott be az EPTK felületen a VEKOP-8.3.2-18-2018 azonosítási jelű Gyakornoki program a Közép-
Magyarországi Régióban című felhívás alapján.

Projekt címe: SF Egészségügyi Szolgáltató BT Gyakornoki képzése
Projekt azonosító száma: VEKOP-8.3.2-18-2018-00040
Támogatás mértéke: 80 %
Vissza nem térítendő támogatás összege: 7,93 millió Ft.

A Támogató Okirat megérkezését követően a megvalósítási szakasz 2020. augusztus 3-tól
2021. május 31-ig tartott
Gyakornokok képzése 2020. 08.03-án indult a SF Bt-nél és a 9 hónapos képzés, figyelembe
véve a 3 fő gyakornokot, 2021.05.31-ig tartott.
A képzésben 1 fő mentor vett részt, aki irányította a programot.
Az első gyakornok 9 hónapos gyakornoki képzése 2020. augusztus 3-án indult és 2021.
május 2-ig tartott. Munkakörének megnevezése: fogtechnikus gyakornok.
További két fő gyakornok képzése 2020.09.01-től indult és 2021.05.31-ig tartott. Egyikük
munkaköre fogászati asszisztens, másik gyakornok munkaköre pedig adminisztrátor.
A 3 fő esetében a 9 hónapos gyakornoki képzés a vállalásnak megfelelően lezárult.
A képzést követően a továbbfoglalkoztatási kötelezettség teljesítésének időszakában történt
változás. 2 fő a továbbfoglalkoztatási időszakban sajnos kilépett, 1 fő
továbbfoglalkoztatásának meghosszabbításával teljesítette a Kedvezményezett ezen
kötelezettségét, mely 2022. március 17-ig tart még.